Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: ເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະ

ເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມກັບ Lenovo

ໃນຖານະບໍລິສັດຜູ້ນໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບໂລກ ເລີໂນໂວ ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະນໍາເອົາການປ່ຽນແປງສໍາລັບອະນາຄົດທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ຍືນຍົງໃນສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະ ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດ Smarter Technology for All.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!