Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: ເທັກໂນໂລຢີ

ລວມ 10 ເວັບໄຊທ໌! ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກງ່າຍຂຶ້ນ ແຊຣ໌ເກັບໄວ້ໄດ້ໃຊ້ແນ່ນອນ

ຊ່ວງນີ້ ເອໄອ ກຳລັງມາແຮງ! ເອໄອບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງເທັກໂນໂລຢີ ມັນເປັນການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ລວມໄປເຖິງໃນປະເທດລາວເອງ ຫຼາຍອົງກອນກໍເລີ່ມໃຊ້ AI ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ໃນການເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ມັນສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ສາມາດນຳມາປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ວຽກງານໃຫ້ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!