Tag: ເຜົ່າລາວ

ຮູ້ຈັກກັບ ຊົນເຜົ່າມະກອງ ໜຶ່ງໃນວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດລາວ

ຄືທີ່ພວກເຮົາຮູ້ດີແລ້ວວ່າ ໃນໂລກຂອງພວກເຮົານີ້ ບໍ່ມີປະເທດໃດເລີຍ ທີ່ມີປະຊາກອນເປັນເຊື້ອຊາດ ແລະ ຊົນດຽວກັນໝົດ. ປະເທດໜຶ່ງໆ ຍ່ອມປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ທີ່ມີເອກະລັກ ພາສາປາກເວົ້າ ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!