Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ເສດຖະກິດຄອບຄົວ

ສ້າງລາຍໄດ້ 370 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ! ຈາກການເຮັດກະສິກຳ ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ

ປັດຈຸບັນການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ເພື່ອຂາຍເປັນສິນຄ້າ, ແມ່ນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເປັນກອບເປັນກຳ.

ເສດຖະກິດຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ ຍ້ອນປູກສາລີ ເປັນສິນຄ້າ

ສາລີ ເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມຍອມຮັບ ແລະ ນິຍົມບໍລິໂພກຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ຂະນະດຽວກັນ ຕະຫຼາດ ກໍມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ພັກ-ລັດຖະບານ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຫັນມາປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.

ຂ່າວເດັ່ນ ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວ

ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ນໍ້າມັນເເອັດຊັງຂາດປໍ້າບາງປໍ້າພາຍໃນແຂວງສາລະວັນ ແລະ ກໍ່ບໍ່ແມ່ຈະເປັນແຕ່ຢູ່ແຂວງສາລະວັນເທົ່ານັ້ນບັນດາ ແຂວງໄກ້ຄຽງກໍ່ເປັນເຊັ່ນດຽວກັນຄື: ແຂວງອັດຕະປື, ເຊກອງ ແລະແຂວງຈຳປະສັກ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!