Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ເສົາກ໊ວຍ

ເຄີຍສົງໄສກັນບໍ່ວ່າເສົາກ໊ວຍ ຫຼື ວຸ້ນດຳ ທີ່ຫຼາຍຄົນມັກກິນເຮັດມາຈາກຫຍັງ?

ເສົາກ໊ວຍເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງ ມີຄວາມສູງປະມານ 15-100 ຊັງຕີແມັດ ໃບມີຮູບຊົງຄ້າຍຄືກັບຢົດນໍ້າ ຕົ້ນເສົາກ໊ວຍ ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງເສົາກ໊ວຍ ຫຼື ວຸ້ນດຳ ທີ່ຫຼາຍຄົນມັກກິນ ໃສ່ກັບນ້ຳໂອລ້ຽງຣົດຊາດຕ່າງໆ ຕາມຕະຫຼາດ ຫຼື ໃສກັບຊານົມນັ້ນ ໄດ້ມາຈາກຫຍ້າເສົາກ໊ວຍ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີເຮັດເສົາກ໊ວຍ ຈາກແມ່ຄ້າມາຝາກກັນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!