Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

Tag: ເຫງົານອນ

ເຫງົານອນຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກ ເກີດຈາກຫຍັງ?

ອາການເຫງົານອນຜິດປົກກະຕິ ໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກຢູ່ ເຖິງວ່າເຮົາຈະນອນມາເຕັມອີ່ມແລ້ວກໍຕາມ ເຊິ່ງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ພົບບັນຫານີ້ຢູ່ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາບອກເຖິງສາເຫດວ່າເກີດຈາກຫຍັງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ທີ່ເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເອງໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!