Tag: ເຮືອນສະເໜ່

ຈາກຄວາມຫຼົງໄຫຼມົນສະເໜ່ລາຍຜ້າໄໝລາວເດີມ ຈຶ່ງເກີດມີ “ເຮືອນສະເໜ່”

ທ້າວ ພອນປະເສີດ ຈິນດາໄມ, 31 ປີ ເປັນອີກບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ຫຼົງໄຫຼມົນສະເໜ່ຂອງລາຍຜ້າໄໝບູຮານຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລາຍຜ້າແບບ ຫຼວງພະບາງ ທີ່ມີຄວາມງົດງາມເປັນເອກະລັກສະເພາະຕົວ ເຂົາຈຶ່ງຜັນຕົວມາເປັນ ນັກອອກແບບ ແລະ ໄດ້ເປີດຫ້ອງເສື້ອທີ່ມີຊື່ວ່າ "ເຮືອນສະເໜ່" ເພື່ອສື່ເຖິງເອກະລັກຂອງຄວາມເປັນລາວບູຮານ ແລະ ມົນສະເໜ່ຂອງຜ້າໄໝລາວ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!