Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນ ໃນແຂວງ ຄຳມ່ວນ ທີ່ຢາກໃຫ້ໄປສຳພັດ

ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນຫຼາກຫຼາຍແຫ່ງ ທັງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາທ່ຽວຊົມ, ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນຂອງແຂວງ ຄຳມ່ວນ ທີ່ທ່ານຕ້ອງຫາໂອກາດໄປທ່ຽວຊົມໃຫ້ໄດ້.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!