Tag: ແຂວງ ວຽງຈັນ

“ບຸນກະລ່ຳປີ” ຈະຈັດຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.

ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ການປູກກະລໍ່າປີ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ອົງການປົກຄອງ ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ຮ່ວມກັບ ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງ ເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກະສິກຳ ຫຼື CLEAN Project ຈັດງານບຸນກະລໍ່າປີ ພາຍໃນເທດສະບານ ເມືອງ ວັງວຽງ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-27 ມີນາ 2022 ເຊີ່ງຖືເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ຈະຈັດບຸນກະລໍ່າປີທີ່ໃຫຍ່ແບບນີ້ຢູ່ ສປປ ລາວ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!