Friday, June 14, 2024
Lenovo

Tag: ແຜ່ນດິນໄຫວ

ຂ່າວເດັ່ນ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ອົງການພັດທະນາສາກົນ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ (USAID) ແລະ ໂຄງການ U.S. President’s Malaria Initiative (PMI) ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເງິນຈໍານວນ 700.000 ໂດລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ສູນໄຂ້ຍຸງ ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ້ (CMPE)

ວິທີຮັບມື! ຕອນເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຮູ້ເອົາໄວ້! ກັນດີກວ່າແກ້!!!

ເນື່ອງຈາກວ່າປະເທດລາວເຮົານັ້ນ, ບໍ່ຄ່ອຍມີເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວເທົ່າໃດ? ດົນໆເກີດເທື່ອໜຶ່ງ ຊຶ່ງມັກເກີດຈຸດຮອຍຕໍ່ກັນຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ ຢູ່ທາງເຂດເມືອງຊຽງຮ່ອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະທາງຝັ່ງໄທ. ປະເທດທີ່ນັບວ່າມີແຜ່ນດິນໄຫວເລື້ອຍໆນັ້ນ ກໍຄືປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນເຂົາເຈົ້າ ຮັບຮູ້ວິທີຮັບມືກັບແຜ່ນ ດິນໄຫວ ແລະຮູ້ວິທີປ້ອງກັນ. ທາງອິນໄຊລາວ ໄດ້ຮວບຮວມວິທີປ້ອງກັນ ເມື່ອມີແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງກັນກໍດີກວ່າແກ້!!! ສຶກສາເສັ້ນທາງໜີ ແລະທາງອອກສຸກເສີນທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ເມື່ອເວລາເກີດເຫດ. 2....

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!