Tag: ແມ່ຍິງຖືພາ

ຂໍ້ຄວນຮູ້! ສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາໃກ້ເກີດ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19

ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແມ່ຍິງຖືພາຄວນປ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພາະຫາກຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າຄົນທົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງຖືພາທີ່ໃກ້ຈະເກີດລູກ ເນື່ອງຈາກວ່າມົດລູກກະຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍຕົວ ເຮັດໃຫ້ປອດຂອງແມ່ຍິ່ງຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຫາກພົບວ່າຕິດເຊື້ອ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະປອດອັກເສບສູງ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!