Friday, July 19, 2024
Lenovo

Tag: ແມ່ຍິງ ແລະແມ່-ເດັກ

ຮອງນາຍົກ ຮຽກຮ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດ 19 ຈຸດສຸມ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະແມ່-ເດັກ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ ສປຊ ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈໍາໄລຍະທີ 3-6 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈໍາໄລຍະທີ 8-9 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຊີດໍ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 19 ມີນາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສອນໄຊ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!