Sunday, May 19, 2024
Lenovo

Tag: ແມ່ຍິງ

ເຫດຜົນທີ່ ແມ່ຍິງ ບໍ່ຄວນດື່ມ ແອລກໍຮໍ ແຂ່ງກັບ ຜູ້ຊາຍ

ທໍາມະຊາດນັ້ນສ້າງຮ່າງກາຍ “ຍິງ” ກັບ “ຊາຍ” ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ການຮັບທາດຕ່າງໆ ກໍແຕກຕ່າງກັນ. ຮ່າງກາຍ ແມ່ຍິງ ຈະຊຶມຊັບທາດເຫຼົ້າ ()ໄວກວ່າ ຜູ້ຊາຍ ເຮັດໃຫ້ເມົາໄວກວ່າ ແລະ ມີທາດພິດເຂົ້າທໍາລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ. ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄື ແມ່ຍິງ ທີ່ດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍ ມັກຈະເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ຊຶ່ງມີໂອກາດສູງເຖິງ 50% ຖ້າທຽບກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ດື່ມ. ນອກນັ້ນ, ແມ່ຍິງ ຍັງມີໂອກາດເປັນໂຣກກະດູກຜ່ອຍ, ​ກະດູກບາງ ເພາະເຫຼົ້າຈະເຂົ້າໄປທໍາລາຍເນື້ອກະດູກ Bone mass. 

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!