Tag: ແອວກໍຮໍ

ສັນຍານເຕືອນ! ຄວນໃຫ້ຢຸດ ການດື່ມແອວກໍຮໍ

ເຄື່ອງດື່ມເອວກໍຮໍເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຫຼື ປາຕີ້ ບໍ່ວ່າຈະເທດສະການໃດໆກໍຕ້ອງມີເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຮໍ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນຍາກາດໃນງານມ່ວນຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າ ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຮໍໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ແລະ ໄວເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະແອວກໍຮໍເປັນພິດ ເຊິ່ງມີຄວາມຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້

ແອວກໍຮໍ! ດື່ມຫຼາຍ ອາຍຸສັ້ນ

ຟັງເອົາເດີນັກດື່ມທັງຫຼາຍ! ຜົນການວິໄຈຄັ້ງໃໝ່ເຕືອນວ່າ ການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາຫຼາຍ ໄດ້ຂ້າຄົນໄວກວ່າສູູບຢາສູບ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຜູ້ຍິງ, ສ່ວນພາບລວມແລ້ວ ຜູ້ທີ່ຕິດສິ່ງມຶນເມົາຈະມີອາຍຸໄຂສັ້ນກວ່າຄົນທົ່ວໄປເຖິງ 20 ປີ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!