Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: ແອັບພິເຄຊັນ

ວິທີສັງເກດ ແອັບພິເຄຊັນປອມ ຫຼື ແອັບພິເຄຊັນແທ້

ປະຈຸບັນ, ມີຫຼາຍແອັບພິເຄຊັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ເຮົາສາມາດດາວໂຫຼດມາໃຊ້ໄດ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະດວກໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ແຕ່ມີແຮກເກີທີ່ສະຫຼາດທີ່ພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເພີ່ມລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາໂດຍການສ້າງແອັບພລິເຄຊັນປອມເພື່ອລັກເອົາຂໍ້ມູນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະຫັດຕ່າງໆ ຂໍ້ມູນບັນຊີທະນາຄານ ຫຼືເຜີຍແຜ່ໄວຣັສ malware.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!