Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ໂຄງການຈີນ

ຈີນ ລົງທຶນອັນດັບ 1 ໃນ ລາວ, ມີ 803 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 15,49 ຕື້ໂດລາ

ປັດຈຸບັນ ມູນຄ່າການລົງທຶນຂອງ ຈີນ ຢູ່ ລາວ ບັນລຸເຖິງ 3,55 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ; ມູນຄ່າ ການລົງທຶນຂອງວິສາຫະກິດ ຈີນ ຢູ່ ລາວ ບັນລຸ 15,49 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ລວມມີ 803 ໂຄງການ ແລະ ຖືກຈັດເປັນອັນດັບ 1 ຂອງ ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຢູ່ ລາວ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!