Saturday, May 25, 2024
Lenovo

Tag: ໂຣກປະຈຳຖິ່ນ

3 ປັດໄຈຫຼັກ ຖ້າຈະເອີ້ນ ໂຄວິດ-19 ເປັນ ໂຣກປະຈຳຖິ່ນ

ເມື່ອຕົ້ນເດືອນ ມັງກອນ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງໄທ ໄດ້ປະເມີນສະຖານະການຂອງໂຣກ ໂຄວິດ-19 ພາຍໃນປະເທດວ່າ ເລີ່ມມີຄວາມຊົງຕົວ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການຕິດເຊື້ອສູງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ປີໃໝ່ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະກາຍເປັນໂຣກປະຈຳຖິ່ນໄດ້ພາຍໃນປີ 2022 ນີ້ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກ 3 ປັດໄຈ ຫຼັກຄື: 

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!