Tag: ໂຣກຫົວໃຈ

ເປັນ “ໂຣກຫົວໃຈ” ສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານ ຊ່ວຍໄດ້.

ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ຈຳເປັນຕ້ອງມີຫົວໃຈທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນ ເພື່ອສູບສີດເລືອດຈາກ ຫົວໃຈ ໄປຫາອະໄວຍະວະໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຜ່ານທາງເສັ້ນເລືອດແດງ (arteries) ແລະ ຈາກນັ້ນ ກໍໍໍ່ກັບຄືນສູ່ຫົວໃຈຜ່ານທາງເສັ້ນເລືອດດຳ (veins). ສຳລັບສາເຫດຫຼັກໆທີ່ພາໃຫ້ເກີດເປັນ ໂຣກຫົວໃຈ ແມ່ນມາຈາກເລື່ອງອາຫານການກິນ ທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ບໍ່ຖືກຫຼັກອານາໄມ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!