Sunday, June 23, 2024
Lenovo

Tag: ໂຣກໝາກໄຂ່ຫຼັງ

ປ່ວຍເປັນໂຣກໄຂ່ຫຼັງ ຫ້າມກິນ “ໝາກເຟືອງ”

ໝາກເຝືອງ ເຖິງວ່າຈະເປັນໝາກມີທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະຊ່ວຍຄວບຄຸມນ້ຳໜັກໄດ້ ແລະ ອື່ນໆ ອີກ, ແຕ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນ ໂຣກກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ໂຣກໄຕ ແມ່ນຫ້າມກິນໝາກເຟືອງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນໝາກເຟືອງມີ ໂພແທສຊຽມ ສູງ (Potassium) ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ມີສານ ອອກຊາເລຕ (Oxalate) ປະລິມານສູງ ເຊິ່ງຈະໄປຈັບກັບ ແຄລຊຽມ ແລ້ວຕົກຕະກອນເປັນກ້ອນນ້ອຍໆທີ່ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ໝາກໄຂ່ຫຼັ ງເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ. 

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!