Saturday, April 13, 2024
Lenovo

Tag: ໂຮງຮຽນ

ອົງການອາຫານໂລກ ມອບວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ 515 ແຫ່ງ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວຄຸ້ມຄອງ

ອົງການອາຫານໂລກ ມອບວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ 515 ແຫ່ງ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ຄຸ້ມຄອງ- ບໍລິຫານ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນກັນຍາ ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ມອບອີກ 950 ແຫ່ງໃນປີ 2021...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!