Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ໂຮງໝໍ ເມືອງ ໂພນໂຮງ

ມອບຕຽງ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ໃຫ້ໂຮງໝໍ ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2022 ທ່ານນາງ ອຸຣີຣັດ ຈະເລີນໂຕ, ອະທິບໍດີ ກົມຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ (TICA) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ມອບ-ຮັບ ຕຽງນອນຄົນເຈັບທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ອຸປະກອນກນແພດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ພັດທະນາໂຮງໝໍເມືອງ ໂພນໂຮງ ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!