Tag: ໂີຮງຮຽນ

ມອບປຶ້ມ 2.000 ກວ່າເຫຼັ້ມ! ໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນບູນປາກງ້ວາ ເມືອງເຟືອງ

ໂຄງການຫ້ອງສະໝຸດແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ເປັນອີກໂຄງການໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງຫ້ອງສະໝ໌ດໃຫ້ແກ່ໂີຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ ບູນປາກງ້ວາ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີພຽງເທົ່ານັ້ນ ຍັງໄດ້ມອບເອົາປຶ້ມຈໍານວນ 2000 ກວ່າຫົວໃຫ້ຕື່ມອີກ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!