Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ໃນການພັດທະນາ

50 ປີ​ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ​ ມຸ່ງໝັ້ນ ໃນການພັດທະນາ ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນປະເທດລາວ.​

ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2023​ ທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ຜູ້ນຳໜ້າອຸດສະຫະກຳເຄື່ອງດື່ມ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບສັງຄົມລາວມາຍາວນານຄົບຮອບ 50 ປີ ໃນປີນີ້ ເຊິ່ງເປັນປີແຫ່ງຜົນສໍາເລັດຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມໝາຍໃນໜ້າປະຫວັດສາດຂອງ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!