Friday, July 19, 2024
Lenovo

Tag: ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ-ສາທາລະນະ

ຕົກ​ໃຈ! ອັດຕາການສູບຢາໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ-ສາທາລະນະ ຢູ່ລາວຍັງສູງ

ອີງຕາມການສຳຫລວດແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2012 ອັດຕາການສູບຢາໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຢູ່ສຳນັກງານຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ມີປະມານ 48% ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 63% ໃນປີ 2015; ໃນຂະນະທີ່ການສູບຢາຢູ່ພາຍໃນອາຄານ, ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ໃນປີ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!