Saturday, July 20, 2024
Lenovo

Tag: ໄຊພູທອງ-ອໍາເພີດອນຕານ

ລາວ-ໄທ ໄຊພູທອງ-ອໍາເພີດອນຕານ ທົບທວນ ການຮ່ວມມືປາບປາມຢາເສບຕິດຕາມແນວຊາຍແດນ

ບໍ່ດົນຜ່ານມາ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ ຄະນະປະສານງານປາບປາມຢາເສບຕິດຊາຍແດນລາວ-ໄທ ຄັ້ງທີ 3 ລະຫວ່າງ ເມືອງໄຊພູທອງແຂວງ ສະຫວັນນເຂດ ກັບ ຄະນະປະສານງານປາບປາມຢາເສບຕິດຊາຍແດນ ອໍາເພີດອນຕານ ຣາຊະອານາຈັກໄທ. ເພື່ອທົບທວນການພົວພັນຮ່ວມມືປາບປາມຢາເສບຕິດຕາມແນວຊາຍແດນ, ລວມເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງການປະຕິບັດຄວາມຮ່ວມມືໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຕາມແນວຊາຍແດນ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການປ້ອງກັນ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!