Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ໄທ່ສ່ວຍເອ່ຍ

ປີຊົງ 2023 ມີປີນັກສັດໃດແນ່? ພ້ອມວິທີການໄຫວ້ເທບພຣະເຈົ້າໄທ່ສ່ວຍເອ່ຍ ແກ້ປີຊົງ

ສຳລັບປະເທດລາວເຮົາ ທີ່ມີຄົນລາວເຊື້ອສາຍຈີນຢູ່ ເຮັດໃຫ້ບາງຄວາມຄິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ກໍຍັງໄດ້ຕ້ອງປະຕິດບັດຄວບຄູ່ກັນໄປ ໂດຍສະເພາະຄວາມເຊື່ອເລື່ອງດວງຊະຕາ ເຊິ່ງຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຈີນໃນແຕ່ລະປີ ແມ່ນຈະມີປີຊົງ ຈະເປັນປີທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ໃຫຍ່.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!