Tag: ໄວຣັສ

ມາຮູ້ຈັກກັບ! ໄວຣັສ Virus ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ

ໄວຣັສ ຄອມພິວເຕີ ເປັນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ຂະໜາດນ້ອຍ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການທຳລາຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ການລັກເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃນ ຄອມພິວເຕີ ຂອງເຮົາ ແລະ ຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ກັນລະຫວ່າງ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ເຄື່ອງໜື່ງໄປຫາ ເຄື່ອງອື່ນໆ ໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ການດາວໂຫຼດໄຟລ໌ (File) ທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ທາງອີເມວ (E-mail).

ຢຸດເຊື້ອ ເພື່ອເມຍ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຮົາອາດຈະເຂົ້າໃຈວ່າ ຄົນທີ່ມີໂອກາດຕິດເຊື້ອ ໄວຣັສ  HPV ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດ “ມະເຮັງປາກມົດລູກ” ຕ້ອງເກີດສະເພາະກັບແມ່ຍິ່ງເທົ່ານັ້ນ! ເຊິ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ສາມາດປ້ອງກັນເຊື້ອ HPV ໄດ້ດ້ວຍການ ສັກວັກຊີນ. ແລ້ວຜູ້ຊາຍເດ້! HPV ມີຜົນກັບພວກເຂົາ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າຫາກວ່າມີຜົນກັບຜູ້ຊາຍ ຈະສົ່ງຜົນແນວໃດກັບພວກເຂົາ ຈະຮ້າຍແຮງ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ສາມາດ ສັກວັກຊີນ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອ ໄວຣັສ ໄດ້ຄືກັບແມ່ຍິງ ຫຼື ບໍ່ ເຮົາໄປຫາຄຳຕອບນຳກັນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!