Saturday, May 25, 2024
Lenovo

Tag: ໜິ້ວພົກຍ່ຽວ

5 ສັນຍານ​ອັນຕະລາຍ ຂອງ ໜິ້ວ​ພົກຍ່ຽວ

ໜິ້ວ​​ພົກຍ່ຽວ ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ໂຣກໜິ້ວ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະບົບ​ທາງ​ເດີນ​ປັດສາວະ ທີ່​ອາດ​ເກີດໜິ້ວ​ໄດ້​ທັງ​ໄຂ່ຫຼັງ, ທໍ່​ໄຂ່ຫຼັງ ​ແລະໜິ້ວພົກຍ່ຽວ ​ໂດຍ​ຈະ​ພົບ​ເປັນ​ກ້ອນ​ນ້ອຍໆ ຕັ້ງ​ແຕ່​ຂະໜາດນ້ອຍ​ກວ່າ 1 ຊັງ​ຕີ​ແມັດ ​ໄປ​ຈົນ​ເຖິງ​ໃຫຍ່​ກວ່າ 5 ຊັງ​ຕີ​ແມັດ ອາດ​ຈະ​ມີ​ກ້ອນ​ດຽວ ຫຼື ຫຼາຍກ້ອນ ​ແລະ​ ອາດ​ຈະ​ມີ​ລັກສະນະ​ແຂງ​ກວ່າ, ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ແຂງ ຫຼື ອາດ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ນຸ່ມ​ກໍ​ເປັນ​ໄດ້ ຊຶ່ງ​ຂຶ້ນຢູ່​ກັບ​ສານ​ປະກອບ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດໜິ້ວຂອງ​ຜູ້​ປ່ວຍແຕ່ລະຄົນ ສ່ວນຫຼາຍ 80% ອາດ​ຈະ​ພົບ​ເປັນສານ ​ແຄວ​ຊຽມອອກ​ຊາ​ເລດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!