Monday, July 22, 2024
Lenovo

Tag: ໝາກຍົມສົ້ມ

ໝາກຍົມສົ້ມໆ ແຕ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ຜູ້ທີ່ມັກກິນສົ້ມ ພໍແຕ່ເຫັນໝາກຍົມ ກໍນຳ້ລາຍໄຫຼແລ້ວ! ດ້ວຍຣົດສົ້ມແບບນີ້ ແນ່ນອນວ່າ ມັນມີວິຕາມິນ C ສູງ ທີ່ສາມາດຕ້ານຫວັດໄດ້ດີ ລວມທັງມີລິດ ໃນການສະກັດ ຂີ້ກະເທີ່ ດ້ວຍການກິນໝາກສຸກ ຫຼື ໝາກດິບກໍໄດ້.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!