Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ໝາກເລີ້ງ

ເຄີຍກິນບໍ່ “ໝາກເລີ້ງ” ໝາກໄມ້ທຳມະຊາດທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ຈາກແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

ຫຼາຍທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ທັນຄຸ້ນຫູກັບຊື່ໝາກໄມ້ຊະນິດນີ້ “ໝາກເລີ້ງ” ເຊິ່ງເປັນໝາກໄມ້ປ່າທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ໝາກລີ້ງ ມັກເກີດຢູ່ໃນເຂດໜາວ ແລະ ເປັນໝາກໄມ້ລະດູດຽວ ສາມາດອອກຜົນຜະລິດໄດ້ພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວຕໍ່ປີ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!