Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: 3 ເທັກນິກ ເລືອກຄູ່ຊີວິດ

3 ເທັກນິກ ເລືອກຄູ່ຊີວິດ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບໂຕເອງ

ການທີ່ເຮົາຈະເລືອກຄົບກັບໃຜຈັກຄົນ ຫຼື ໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາຢູ່ໃນໃຈ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດໄປກັບເຮົາ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ, ເພາະຄົນໆນັ້ນ ຈະມີຜົນຕໍ່ຊີວິດຂອງເຮົາຫຼາຍ ເຊັ່ນຄຳເວົ້າທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າວ່າ “ໄດ້ຄູ່ຊີວິດທີ່ດີ ກໍຄືກັບຖືກເລກລາງວັນທີ 1” ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າເຮົາໄດ້ຄູ່ຊີວິດທີ່ບໍ່ດີ ກໍຈະມີຜົນກະທົບກັບຊີວິດເຮົາໃນດ້ານລົບເຊັ່ນກັນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!