Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: 5 ທ່າແຮງກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ກຳນົດເອົາ 5 ທ່າແຮງກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ

ໄຊສົມບູນເປັນແຂວງທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍດ້ານໃນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຕໍ່ໜ້າແຂວງຈຶ່ງສຸມໃສ່ພັດທະນາ 5 ທ່າແຮງທີ່ມີຄື: ທ່າແຮງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາພະລັງງານນໍ້າ, ພະລັງງານບໍ່ແຮ່ ແລະການບໍລິການທາງຜ່ານໃຫ້ປະກົດຜົນໂດຍໄວ້ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ແຂວງມີເສດຖະກິດທີ່ສະຖຽນໃນຕໍ່ໜ້າ ທ່ານ ພົນຕີ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ ເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບູນ ກ່າວວ່າ: ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງໃນໄລຍະ 6...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!