Thursday, April 18, 2024
Lenovo

Tag: 8 ມີນາ

8 ມີນາ ເລື່ອງໃດທີ່ເຈົ້າຢາກຂໍໂທດແມ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ເຊື່ອວ່າ ຫຼາຍຄົນກໍອາດຈະເຄີຍຫຼົງເຮັດໃຫ້ແມ່ເສຍໃຈບໍ່ວ່າຈະເປັນຄຳເວົ້າ ຫຼື ການກະທຳ ລອງກັບໄປຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ເຮົາຍັງນ້ອຍ ໄຮ້ດຽງສາ ຈົນຕອນທີ່ເຮົາໃຫຍ່ກ້າໜ້າບານ ວ່າເຮົາເຮັດໂຕດີກັບແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດເຮົາແລ້ວຫຼືບໍ?  ມືນ້ອຍໆ ທີ່ແມ່ຄ່ອຍເບິ່ງແຍງຖະນຸຖະນອມ ບາງຄົນໃຫຍ່ມາກັບໃຊ້ມືນັ້ນເຮັດສິ່ງບໍ່ໍດີເຮັດໃຫ້ແມ່ເສຍໃຈ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ 8 ມີນາ.

ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ໄດ້ກຳເນີດເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນແມ່ຍິງ ຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງແຕ່ໄດ້ຮັບ ຄ່າຈ້າງດ້ວຍລາຄາຖືກ, ເຮັດວຽກບໍ່ມີການຮັບປະກັນ, ບໍ່ມີລະບອບ ປົກປັກຮັກສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!