Tag: ASEAN

ຕົວແທນສື່ມວນຊົນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນ ທີ່ ບາຫຼີ.

ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊະມຸນຕຣີ, ປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ສົມສັກ ສຸກນາຄາມ, ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ໃນຖານະເປັນຕົວແທນສື່ມວນຊົນລາວ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ເທບພະໄຊ ຫຍ່ອງ, ປະທານສະມາຄົມ ນັກໜັງສືພິມ ແຫ່ງອາຊຽນ, ທ່ານ ມົງຄົນ ບາງປຣະພາ, ປະທານສະຫະພັນນັກໜັງສືພິມ ແຫ່ງປະເທດໄທ, ແລະ ທ່ານ ອານັນ ນິລະມານົນ, ຮອງປະທານສະຫະພັນ ນັກໜັງສືພິມແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ປະທານສະມາຄົມໜັງສືພິມ ພາກພື້ນ ແຫ່ງປະເທດໄທ ຮ່ວມເດີນທາງເພື່ອໄປປະຊຸມ “ສະຫະພັນ ໜັງສືພິມແຫ່ງອາຊຽນ” ທີ່ ບາຫຼີ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!