Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

Tag: Battery

ຄົນຮັກລົດຄວນຮູ້! ເລື່ອງໝໍ້ໄຟລົດໃຫຍ່

"ໝໍ້ໄຟ" Battery ແມ່ນຊິ້ນສ່ວນທີ່ເປັນສະເໝືອນບ່ອນເກັບພະລັງງານສຳຮອງຂອງລົດໃຫຍ່ ເຮັດໜ້າທີ່ຈ່າຍໄຟຟ້າໃນການສະຕາດເຄື່ອງຈັກ ລວມເຖິງລະບົບວົງຈອນໄຟຟ້າອື່ນໆ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ໃຊ້ລົດໃຫ້ທຸກຄົນອາດຈະຮູ້ດີວ່າ ໝໍ້ໄຟນັ້ນເປັນອຸປະກອນທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານ ເມື່ອເລີ່ມພົບອາການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລົດເລີ່ມຕິດຍາກ, ຕາໄຟລົດຕ່າງໆ ບໍ່ຄ່ອຍແຈ້ງຄືເກົ່າ, ແວ່ນໄຟຟ້າເລື່ອນ ຂຶ້ນ-ລົງ ຊ້າກວ່າປົກກະ ຕິ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງນັ້ນເປັນການສົ່ງສັນຍານເຕືອນເຮົາໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ໃກ້ຈະຮອດເວລາປ່ຽນໝໍ້ໄຟໜ່ວຍໃໝ່ແລ້ວ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!