Tag: BigBlue

BigBlue ເດີນໜ້າຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ກຽມແຜນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຟ້າໃຫຍ່ ມີເດຍ ຫຼື ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ ບໍລິສັດ BigBlue Agency Laos ໄດ້ມີການກະກຽມແຜນເຂົ້າ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໃນປີ 2022-2023, ເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດປັດຈຸບັນ ກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຈັດລະບົບພາຍໃນອົງກອນ ເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!