Tag: cat cafe

“ຄາເຟ່ແມວ” lifestyle ໃໝ່ ຂອງຄົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮ້ານຄາເຟ່ແມວ ແມ່ນຫຍັງ? ແຕ່ສຳລັບສາຍຮັກແມວ ຈະຮູ້ດີວ່າເປັນຄາເຟ່ແນວໃດ ເພາະທຸລະກິດນີ້ເກິດຂື້ນມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ສຳລັບບ້ານເຮົາ ຫາກໍເກິດຂຶ້ນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້. ຮ້ານ Le Cattitude Cafe ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ສີຫອມ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!