Saturday, May 25, 2024
Lenovo

Tag: Clubhouse

Clubhouse ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນທັນທີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ Invite

ການເປີດໃຫ້ບໍລິການຄັ້ງທຳອິດຂອງ Clubhouse ໃນລະບົບ iOS ແມ່ນເດືອນເມສາ 2020 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ທາງບໍລິສັດໄດ້ອອກມາປະກາດວ່າ ແອັບພລິເຄຊັນນີ້ໄດ້ອອກຈາກສະຖານະການເປັນ Bata ແລ້ວ ເຊິ່ງທຸກໆຄົນສາມາດລົງທະບຽນນຳໃຊ້ໄດ້ທັນທີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄຳເຊີນ (Invite)

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!