Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: coffee

ມືໃໝ່ ຫັດດື່ມ…ກາເຟ ຄວນເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ!

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເຫດຜົນຂອງຄົນທີ່ດື່ມກາເຟນັ້ນ ມີຢູ່ຫຼາຍສາຍເຫດ ເຊັ່ນ: ລອງດື່ມແລ້ວຕິດໃຈ, ແກ້ເຫງົານອນ, ຫຼື ດື່ມຍ້ອນວ່າໃນທີ່ປະຊຸມຍາມບ່າຍ ຜູ້ໃດກໍມັກດື່ມກາແເຟກັນ, ແຕ່ສຳລັບມືໃໝ່ທີ່ຢາກລອງດື່ມກາເຟ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ ກໍຕາມ ຄົງຈະບໍ່ກ້າພໍທີ່ຈະຍົກກາເຟດຳຂຶ້ນມາດື່ມໄດ້.

ກາເຟຍາມເຊົ້າ ບໍ່ຕ້ອງຟ້າວດື່ມດອກ

ຫຼາຍຄົນອາດຈະລຶ້ງເຄີຍ ກັບການຕື່ນຂຶ້ນມາຍາມເຊົ້າ ແລ້ວຍ່າງໄປຊົງກາເຟມາດື່ມ ຈົນອາດຄິດວ່າ ຕື່ນຂຶ້ນມາປຸບ ກໍດື່ມກາເຟໄດ້ເລີຍ, ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄຳແນະນຳທົ່ວໄປຄື ຄວນດື່ມກາເຟຫຼັງຕື່ນນອນປະມານ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ຈະເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມກວ່າ ດ້ວຍເຫດຜົນຄື:

ກາເຟຂົ້ວເຂັ້ມ, ຂົ້ວກາງ, ຂົ້ວແບບໃດເຖິງຈະໄດ້ກາເຟດີ

ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ການຂົ້ວເມັດກາເຟຍິ່ງຂົ້ວເຂັ້ມເທົ່າໃດ ຍິ່ງມີປະລິມານຄາເຟອີນຫຼຸດລົງ ແຕ່ຫຼາຍຄົ້ນກໍເລືອກກິນກາເຟຂົ້ວເຂັ້ມ ເພາະວ່າຣົດຊາດຂົມໆນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຕື່ນໄດ້ດີກວ່າ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!