Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: Digicon6 Asia ຄັ້ງທີ 3

ນັກສຶກສາ ນິເທດສິນ ໄດ້ 3 ລາງວັນ ໃນການແຂ່ງຂັນຮູບເງົາສັ້ນລະດັບພາກພື້ນ “Digicon6 Asia ຄັ້ງທີ 3”.

ການແຂ່ງຂັນຮູບເງົາສັ້ນລະດັບພາກພື້ນ Digicon6 Asia ຄັ້ງທີ 3 ຈັດໂດຍ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ກົມຮູບເງົາ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ງານແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີການເປີດຮັບສະໝັກຜົນງານຕັ້ງແຕ່ 15 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ປະກາດຜົນໃນ 3 ກັນຍາ 2022 ທີ່ກົມຮູບເງົາ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!