Tag: Galaxy A Series

ໂທລະສັບຖືກໃຈ Net Idol ຕ້ອງບາງເບົາ ຈໍແຈ້ງ ຖ່າຍຮູບງາມ!

ຫຼາຍຄົນອາດເບິ່ງວ່າ ວຽກຂອງເນັດໄອດໍຈະຕ້ອງໃຊ້ໂທລະສັບລຸ້ນເຮືອທົງ (Flagship) ແຕ່ສໍາລັບນັກສະແດງ ແລະ ເນັດໄອດໍຄື ອານິຕ້າ ຢາການາກິ ທີ່ມີຜູ້ຕິດຕາມຫຼາຍກວ່າ 50.000 ກວ່າຄົນ, ການເປັນເນັດໄອດໍກໍຄືການນໍາສະເໜີຄວາມເປັນຕົນເອງເທິງຊ່ອງທາງອອນລາຍຜ່ານກ້ອງໂທລະສັບມືຖືໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມເຫັນເຖິງຄວາມສົດໃສ ແລະ ນໍາສະເໜີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!