Saturday, May 25, 2024
Lenovo

Tag: healths

ຄົນເປັນເບົາຫວານ: ກິນເຂົ້າມື້ລະ 2 ຄາບ ດີກວ່າກິນຫຼາຍຄາບ

ນັກວິໄຈຈາກ ສາທາລະນະເຊັກ ໄດ້ສຶກສາປຽບທຽບປະສິດທິພາບ ການກິນອາຫານ (ອາຫານຫຼັກ) ຂອງຜູ້ປ່ວຍໂຣກເບົາຫວານ ປະເພດທີ 2 ລະຫວ່າງ ການແບ່ງຄາບອາຫານເປັນຫຼາຍໆຄາບຍ່ອຍ ກັບການກິນອາຫານພຽງມື້ລະ 2 ຄາບ ໂດຍມີປະລິມານອາຫານເທົ່າໆກັນ ພົບວ່າ ການກິນອາຫານ 2 ຄາບ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຫຼຸດນຳ້ໜັກ ແລະ ຄວບຄຸມລະດັບນຳ້ຕານ ໄດ້ດີກວ່າຜູ້ທີ່ກິນອາຫານຫຼາຍຄາບ.

8 ວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບສະບາຍ.

ບັນຫາການນອນບໍ່ຫຼັບ ອັນຕະລາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ ໃນກໍລະນີການນອນບໍ່ຫຼັບໃນໄລຍະສັ້ນໆ ແລະ ເກີດຂຶ້ນຊົ່ວຄາວ ຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍ ແຕ່ຖ້າທ່ານນອນບໍ່ຫຼັບຕະຫຼອດ ອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ແລະຖ້າແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ກໍຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຂອງໂຣກຫຼຸດລົງ ມື້ນີ້ຈະມານຳສະເໜີວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບງ່າຍຂຶ້ນ.

5 ພຶດຕິກຳ ທຳລາຍສະໝອງ

ໃນສັງຄົມສະໄໝນີ້ມີການປ່ຽນແປງຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຊີວິດທີ່ຕ່າງອອກໄປຈາກເດີມຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ທັງພຶດຕິກຳການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ຫຼື ແມ້ແຕ່ອາຫານການກິນ ເຊິ່ງພຶດຕິກຳບາງພຶດຕິກຳ ຫຼື ອາຫານບາງຢ່າງທີ່ປ່ຽນໄປຕາມຍຸກສະໄໝນີ້ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສະໝອງໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ໂຕ ມື້ນີ້ເຮົານຳເອົາ 5 ພຶດຕິກຳທຳລາຍສະໝອງມາຝາກ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!