Sunday, April 21, 2024
Lenovo

Tag: Instagram

ອັບເດດ! ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນໂຊຊ້ຽວມີເດຍ ປີ 2023

ໃນປີ 2022 ໂຊຊ້ຽວມີເດຍຖືກນໍາມາເປັນເຄື່ອງມືທາງການຕະຫຼາດ ເພາະສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ຄົນໄດ້ຫຼາຍກວ່າສື່ອື່ນໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຊຊ້ຽວມີເດຍໃນປີ 2023 ມີການພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ມຟີເຈີຕ່າງໆ ເພື່ອຕອບໂຈດຜູ້ໃຊ້ງານ ລວມໄປເຖິງນັກການຕະຫຼາດທີ່ໃຊ້ຟີເຈີໃນໂຊຊ້ຽວມີເດຍ ແລະ ເທນໃນແຕ່ລະແພັດຟອມ ຈະມີຫຍັງປ່ຽນແປງແນ່ໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!