Friday, June 14, 2024
Lenovo

Tag: Lao

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວາງເປົ້າໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດປີ 2019 ໃນລະດັບ 9,5%

ຈາກຍອດສະເລ່ຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2018 ບັນລຸ 9,3%, ໂດຍສະເລ່ຍລາຍຮັບໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 5.300 ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງໃນປີ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວາງຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 9,5% ແລະຄາດວ່າຈະສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸ 4.800 ຕື້ກີບ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!