Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: Lesser Adjutant

ນີ້ບໍ່ແມ່ນ “ນົກກະຊຸມ”

ຈົນມາຮອດມື້ນີ້ ກໍບໍ່ມີໃຜຮູ້ແທ້ໆວ່າ ນົກໂຕນີ້ມາຢູ່ໄດ້ຈັ່ງໃດ? ນອກຈາກຄຳບອກເລົ່າທີ່ເບິ່ງທຳມະດາທີ່ສຸດຄື ເປັນນົກເຖົ້າ ທີ່ຫຼົງມາຢູ່ໃນວັດ ແລະ ບໍ່ໄປໄສ ສຸດທ້າຍແລ້ວກໍຂຶ້ນໄປຢູ່ເທິງທາດເອງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!