Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: LGBT

ລູກຫຼິ້ນຂອງ Google ທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ.

ຫຼາຍຄົນໃຊ້ Google ຢູ່ທຸກໆມື ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າ? Google ໄດ້ເພີ່ີມລູກຫຼິ້ນໃສ່ຫນ້າເວັບຂອງທ່ານຕະຫຼອດເວລາ. ເຊິ່ງຫຼາຍລູກຫຼິ້ນເປັນ Easter Eggs ສຸດເທ່ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານເຂົ້າເຖິງ ແລະ ມ່ວນໄປກັບສິ່ງທີ່ເຊື່ອໄວ້ໃນໜ້າເວັບ ນອກຈາກການຄົ້ນຫາ. ໂດຍມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ຄັດເລືອກ 5 ອັນທີ່ Google ໄດ້ເພີ່ມໃຫ້ມາລອງຫຼິ້ນດັ່ງນີ້.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!