Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: LICA

Meta ສືບຕໍ່ແຄມເປນ “ລາວຊ່ວຍລາວ” ປີທີ 2 ຢາ່ງເປັນທາງການ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຊາວລາວ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະດ້ານດິຈິຕອນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທາງ Meta ຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ແຄມເປນ #ລາວຊ່ວຍລາວໂດຍMeta ຂຶ້ນເປັນປີທີ 2 ແລະ ໄດ້ເປີດໂຕແຄມເປນດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2022 ນີ້ ເພື່ອເລັ່ງການເຕີບໃຫຍ່ທາງດ້ານດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາ, ພາຍຫຼັງທີ່ ສປປ ລາວ ກັບມາເປີດປະເທດອີກຄັ້ງ ຄຽງຄູ່ກັບການເປີດທຸລະກິດຕ່າງໆ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວກໍໄດ້ກັບມາຄຶກຄື້ນອີກຄັ້ງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!