Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

Tag: life

ກາເຟຍາມເຊົ້າ ບໍ່ຕ້ອງຟ້າວດື່ມດອກ

ຫຼາຍຄົນອາດຈະລຶ້ງເຄີຍ ກັບການຕື່ນຂຶ້ນມາຍາມເຊົ້າ ແລ້ວຍ່າງໄປຊົງກາເຟມາດື່ມ ຈົນອາດຄິດວ່າ ຕື່ນຂຶ້ນມາປຸບ ກໍດື່ມກາເຟໄດ້ເລີຍ, ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄຳແນະນຳທົ່ວໄປຄື ຄວນດື່ມກາເຟຫຼັງຕື່ນນອນປະມານ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ຈະເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມກວ່າ ດ້ວຍເຫດຜົນຄື:

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!