Tag: ODOP

“ຜ້າຝ້າຍລາຍລື້ດັ້ງເດີມ” ຖືກຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ “ໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ” ຂອງເມືອງເງິນ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.

ຜ້າຝ້າຍຕຸ່ນ ລາຍລື້ດັ້ງເດີມຂອງ ເມືອງເງິນ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເປັນລວດລາຍຂອງຜືນຜ້າ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຄວາມເປັນລາວ, ວັດທະນະທໍາ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ພູມປັນຍາຂອງຄົນຊົນເຜົ່າລື້ ທີ່ສືບທອດກັນມາຢ່າງຍາວນານ ປັດຈຸບັນ ໄດ້ຖືກຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ “ໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ODOP” ຂອງເມືອງເງິນ ໄປແລ້ວ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!