Saturday, April 20, 2024
Lenovo

Tag: Safer Internet Day

ວັນຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ: Meta ເປີດໂຕວິດີໂອຊີຣີ້ “ວິທີການຕໍ່ຕ້ານການຫຼອກລວງອອນລາຍ” ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆຈະມາພ້ອມກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຕາມມາຢູ່ສະເໝີ. ການທີ່ຜູ້ຄົນໃຊ້ເວລາເທິງໂລກອອນລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາອາດຊະຍາກອນອອນລາຍເຊັ່ນກັນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!